Vítejte u nás!

Vážení přátelé,

děkujeme vám, že jste navštívili naše stránky, jejichž prostřednictvím jsme zdokumentovali průběh realizace projektu č. 125 nazvaného "Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic" (Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce: Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013), a to mezi Střední průmyslovou školou dopravní Plzeň a partnerskou školou Europa-Berufsschule Weiden i. d. Opf.

Po definitivním schválení projektové žádosti ze strany všech příslušných orgánů dne 28. 4. 2009 jsme na realizaci našeho projektu získali rozhodující finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, a to konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Z menší části jsou pak naše aktivity spolufinancovány i z prostředků Plzeňského kraje a ze státního rozpočtu České republiky. Časový horizont naší činnosti byl naplánován na tříleté období od 1. 8. 2009 do 1. 8. 2012.

Hlavní podstatou našeho projektu bylo opakované uskutečňování výměnných pobytů pro studenty obou výše zmíněných škol. Vybraní zájemci bez studijních a kázeňských problémů si tak mohli modernější a hlavně účinnější metodou prohlubovat svou kvalifikaci přímo v cizojazyčném prostředí, a to nejen v oboru opravárenství, ale i při komunikaci v běžných životních situacích.

Mladí nadějní mechanici z obou škol však samozřejmě pilně pracovali na zadaných úkolech, ale ve volném čase se také mohli těšit i na celou řadu společných výletů po památkách České republiky a Bavorska. Kromě toho rovněž navštívili nejrůznější kulturní akce a mohli se svými novými zahraničními přáteli porovnávat svou fyzickou kondici a další dovednosti při četných sportovních i vědomostních soutěžích. To vše bezesporu přispělo k prohlubování osobních vztahů. Na základě všech uvedených záměrů projektu lze tedy říci, že aktivity zúčastněných žáků byly velmi pestré a komplexně pokryly jejich různorodé potřeby, proto můžeme i náš volnočasový program hodnotit pozitivně z hlediska sociokulturního rozvoje mládeže.

Vedoucím partnerem projektu se stala Střední průmyslová škola dopravní Plzeň. Kontaktními partnery byli pak vybraní zainteresovaní pedagogové obou škol (viz záložka "Realizační tým"), kteří vzájemně kooperovali jako rovnoprávní členové realizačního týmu. Na weidenské škole se projekt zakládal na dlouholetých zkušenostech partnerství s různými evropskými školami. Pro plzeňskou školu se jednalo o první projekt tohoto druhu.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons paul (dex)